Do pamäti národa

Autor knihy S.Michálek, N. Krajčovičová, kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2240-771-2
15,00 € s DPH

Popis produktu


Početný autorský kolektív so širokospektrálnym odborným zastúpením predkladá náročnejším čitateľom desiatky profilov osobností „armády, cirkvi, diplomacie, kultúry, politiky a spoločenského života“ (V. Dangl v úvode), ktoré v rámci svojich aktivít zasiahli do dejinného vývinu Slovenska prvej polovice minulého storočia. Abecedné zoradenie a forma krátkych profilov s fotografiami síce prezrádzajú encyklopedický ráz vonkajšej koncepcie, no jednotlivé texty odrážajú individuálny prístup autorov, ich erudíciu a voľbu medzi objektívnymi a subjektívnymi prvkami na priblíženie danej osobnosti. Každá z nich je uvedená charakterizačným podtitulom, ako napr. Ján Golian Tichý generál, Andrej Hlinka Rebel v sutane, Vavro Šrobár Politik prevratov, Terézia Vansová: Smútok a nepokoj ženskej duše atď., a jeho význam tvorí ideovú os a nezriedka pointu rozprávania. Adresnosť a prehľadnosť sa dosahuje aj delením odsekov medzititulkami, esejistickým štýlom, prísnym zmyslom pri triedení faktov tak, aby vynikla ich výpovedná a vecná hodnota na malom priestore. Vybraný súbor osobností, ako upozorňujú autori, nie je definitívny, skôr predstavuje otvorenú mozaiku – iný kolektív autorov by teda k daným témam pristupoval prevdepodobne inak, napriek tomu sú tu zastúpené chronicky známe postavy dejín, politiky a umenia, diskutabilné vstupy (napr. Alexander Mach) a aj špecifické profily, trebárs Ján Lichner Zakladateľ prvej slovenskej meštianky.

Vydavatelstvo Veda
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 686
ISBN: 978-80-2240-771-2

Opýtajte sa nášho predajcu