Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

Autor knihy Ján Lazar, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-307-5
12,30 € s DPH

Popis produktu


Publikácia je výstupom z medzinárodnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili odborníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Českej republiky a v neposlednom rade zo Slovenskej republiky, jej odborným garantom bol prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc. Konferencia bola venovaná 100. výročiu narodenia Štefana Lubyho, velikána slovenskej právnej vedy, publikované referáty sa zameriavajú na reformu súkromného práva v štátoch strednej a východnej Európy s osobitným zreteľom na prebiehajúce alebo už ukončené kodifikácie súkromného práva, ako aj na diskusie o problémoch kodifikácie občianskeho práva v Slovenskej republike a Českej republike. Publikácie je určená širšej odbornej verejnosti, ktorú určite zaujme svojou vedeckou hodnotou aj aktuálnosťou.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 160�220
Počet strán: 486
ISBN: 978-80-8078-307-5

Opýtajte sa nášho predajcu