Diagnostika autoprotilátok proti antigénom bunkového jadra

Autor knihy Marián Benčat, Július Rajčáni, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-391-2
10,80 € s DPH

Popis produktu


Predmetom tejto príručky je oboznámiť čitateľov s laboratórnymi znakmi niektorých autoimunitných chorôb. Ide o náročnú a úzko zameranú oblasť medicíny, ktorá býva doménou špecialistov: klinických imunológov, reumatológov, gastroenterológov a ďalších odborníkov. Pri prezentácii problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá, sme postupovali od všeobecne známych pojmov bežne uvádzaných v učebniciach k informáciám zo zahraničnej literatúry, s ktorými konfrontujeme vlastné nálezy. Odborná verejnosť, ktorej bude pripadať text prvých štyroch kapitol dobre známy, nám snáď odpustí opakovanie základných pojmov teoretickej imunológie a podávanie zložitých faktov zjednodušenou formou. Zdanlivo úzko orientovaná téma – diagnostika autoprotilátok proti antigénom bunkového jadra – je totiž vo svojej podstate jednoduchá. Metodické postupy, ktoré sa pri diagnostike ANA používajú, sú v zhode so všeobecne známymi sérologickými technikami.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 100
ISBN: 978-80-8063-391-2

Opýtajte sa nášho predajcu