Detská oftalmológia

Autor knihy Anton Gerinec, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-181-9
10,80 € s DPH

Popis produktu


Prvá ucelená slovenská monografia komplexne spracováva problematiku detskej oftalmológie.Celofarebná asi 591 str. farebná publikácia obsahuje asi 500 farebných obrázkov a schémy doplnené prehľadnými tabuľkami.Komplexný pohľad na celú oblasť problematiky detskej oftalmológie od pedooftalmológa svetového formátu. Publikácia sa nezvyčajne podrobne a prehľadne zaoberá nielen ontogenézou zrakového ústroja, ale aj patologickými stavmi jeho jednotlivých štruktúr, ich prejavmi, liečbou a prevenciou. Zároveň je celé dielo prestúpené dôrazom na implementáciu výsledkov rozvoja genetických, imunologických, biochemických a najnovších farmakoterapeutických metód. Nemenej dôležitá je súčasť zameraná na očnú chirurgiu a diagnostickú techniku.V práci analyzuje autor súčasný stav detskej oftalmológie. Poukazuje na to, že vedecko-technický pokrok v medicíne ovplyvnil pozitívne a komplexne všetky atribúty chorobných procesov v pediatrickej oftalmológii, t.j. morbiditu, epidemiológiu, etiopatogenézu, diagnostiku, prognostiku, terapiu, prevenciu a dispenzarizáciu. Na jednotlivých základných diagnostických okruhoch, najmä strabizme, myopii, tapetoretinálnych dystrofiách, katarakte, retinopatii nezrelých, neurooftalmológii, oftalmoonkológii, ilustruje praktický prínos pokroku a súčasné trendy a možnosti hlavne diagnostiky a terapie. Obzvlášť zdôrazňuje revolučný vplyv molekulovej genetiky a jej prínos pre preventívny charakter tejto disciplíny v budúcnosti.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 592
ISBN: 978-80-8063-181-9

Opýtajte sa nášho predajcu