Deset knih o architektuře

Autor knihy Pollio Marcus Vitruvius, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8641-058-6
11,10 € s DPH

Popis produktu


Legendární Vitruviův spis O architektuře je jediným zachovaným dílem svého druhu z římské odborné literatury. Římský architekt Vitruvius jím vytvořil základní učebnici antické architektury, v níž encyklopedicky, jak bylo v jeho době zvykem, shrnul všechny potřebné a používané znalosti a poznatky z oboru technických věd. Svůj obor pojal jako soubor tří disciplin: architektury jako stavebního umění, stavební techniky a mechaniky. Probírá postupně všechna témata a problémy, s nimiž se podle jeho zkušeností musí architekt jeho doby vypořádat: výběr místa pro stavbu, její orientaci a dispozici opírá o hygienické důvody a znalost fyziologie člověka a zároveň o poznatky z meteorologie a klimatologie, do nauky o stavebních materiálech zahrnuje výklad geologie, mineralogie a botaniky, ke stavbě vodovodů vyžaduje vědomosti z půdoznalství a hydrologie, stavbu divadel podmiňuje znalostmi akustiky a hudební teorie, estetiku architektury odvozuje od rozboru stavby lidského těla a zákonů optiky, jako stavitel, který umí stavět, neváhá zevrubně vyložit způsoby bourání, zejména pro účel války, v rámci rekonstrukce strojů popisuje všechna známá a používaná zařízení až po stavbu hodin a vodních varhan, pro organizaci života a práce shrnuje dobové znalosti o času a astronomii.Vitruviův spis je jedinečnou encyklopedií starověkého vědění a sehrál nesmírně důležitou roli v dějinách evropské kultury. Byl uznávanou praktickou příručkou ve středověku a vysokého ocenění se mu dostalo za renesance. Stal se učebnicí stavitelství a architektury řeckého a římského období a dalekosáhle ovlivnil vývoj evropské architektury až do nového věku.

Vydavatelstvo Baset
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 125x210
Počet strán: 440
ISBN: 978-80-8641-058-6

Opýtajte sa nášho predajcu