Conan AERO CR Basemap Europe 2011

Produkt Letecká mapa AERO CZ/SK/H v7 je digitálna vektorová mapa určená pre bežné mapové... Viac...
Dostupnosť: Centrálny sklad
109,90 € s DPH

Popis produktu


Produkt Letecká mapa AERO CZ/SK/H v7 je digitálna vektorová mapa určená pre bežné mapové navigačné prístroje GPS Garmin.
Balenie obsahuje 3 verzie mapy: AIR, AIR+TOPO a SPEC+TOPO (obsahuje informácie neobsiahnuté v databáze Jeppesen), ktoré sa do PC inštalujú ako samostatné mapové produkty v edícii máp MapSource.
Od verzie 6 je mapa dodávaná s jedným registračným kódom, takže po zakúpení mapy AERO v7 sa mapa dá zaregistrovať na jeden GPS prístroj. Táto letecká mapa sa nahráva do mapovej pamäte prístrojov, nie do pamäť pre letecký databázu Jeppessen. Nie je možné ju používať s leteckými prijímačmi GPS Garmin, ktoré nemajú pamäť na mapy, ako napr. GPS 195 alebo GPS III Pilot.Základný popis mapy


Mapa AERO CZ/SK/H v7 je členená do 3 vrstiev: AIR, AIR+TOPO a SPEC+TOPO, pričom prvé dve verzie pokrývajú územie ČR, Slovenska a Maďarska a mapa je rozdelená do 26 regiónov, ktoré sa do prístroja dajú nahrávať samostatne. Posledná verzia SPEC+TOPO pokrýva len územie Českej republiky a je delená do 10 regiónov. Letecké informácie sú priebežne aktualizované podľa oficiálnych údajov vydávaných Leteckou informačnou službou.


Hlavné prednosti


Mapa AIR obsahuje len leteckú tematiku. Mapa v tejto verzii obsahuje nasledujúce informácie: Všetky letiská AD a plochy pre SLZ (údaje o výške v stopách, hlavné komunikačné frekvencie a dráhy), núdzové plochy, miesta pre paragliding (štartovačky, pristávačky a cvičné terény), riadené okrsky CTR, zakázané, nebezpečné a obmedzené priestory LKP, LKD, LKR, ďalšie obmedzené priestory, ako napr. TSA TRA, hranice riadených oblastí CTA, TMA, štátne hranice, pohraničné identifikačné pásmo ADIZ, ATZ (predtým AFIS zóny), VFR hlásne body, príletové trasy, vyčkávacie obrazce a letiskové mapy riadených letísk a letiská LKHK, tvary a popisy ostatných dráh. Pre ČR sú ďalej publikované všetky nasledujúce kategórie: výškové prekážky a nadzemné vedenia, rádionavigačné zariadenia VOR/DME, NDB, heliporty a význačné (hlásne) body rozčlenené na pohraničné a vnútrozemské. Pre ostatné štáty môžu niektoré kategórie chýbať. Pre ľahšiu orientáciu je možné zapnúť vo vhodnej mierke zobrazenie sídel, ktoré sú rozdelené do kategórií podľa veľkosti.


Rozšírená výbava


Mapa AIR+TOPO obsahuje okrem leteckej tématiky ešte podrobný geografický podklad pre lepšiu orientáciu pri navigácii alebo plánovanie letu na počítači. Ten zahrňuje zákres sídel (mestá, obce), riečnej siete, vodných plôch, cestnú a uličnú sieť rozdelenú do viac kategórií podľa významu, železnice, trasy veľmi vysokého napätia, body záujmu pre leteckú turistiku - hrady, zámky a zrúcaniny, kostoly a kaplnky, výškové kóty a ďalšie. Pre prehľadnosť mapy sú vypustené miestne trasy nadzemných vedení. Niektoré informácie môžu byť dostupné len pre ČR.


Doplnkové informácie


Pre majiteľov navigačných prístrojov Garmin, ktoré nie sú primárne určené pre použitie v letectve je tak možné nahrať si leteckú podkladovú mapu optimalizovanú podľa skúseností s prevádzkou ako v športových lietadlách, klzákoch a ultralajtoch, tak aj podľa požiadaviek pilotov padákových klzákov paraglidistov. Pre majiteľov leteckých GPS, ktoré majú pamäť pre podkladovú mapu je určená mapa SPEC+TOPO, ktorá zodpovedá mape AIP+TOPO, sú z nej však odstránené všetky informácie, ktoré obsahuje pre Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby nedochádzalo k zobrazovaniu duplicitných informácií. Pomocou stránky www.webriefing.cz je možné nahrávať do GPS hranice priestorov vyhlásených NOTAMy R/W.Mapa obsahuje


Všetky letiská AD (vrátane vojenských a uzavretých letísk – zatiaľ iba v ČR) a UL plochy (plochy pre vzlety a pristávanie športových lietajúcich zariadení).Miesta vhodné pre paragliding – rozlíšenie pristávačiek a štartovaček (zatiaľ iba v ČR).ATZ (predtým AFIS zóny) - okolo letísk so službou AFIS je vyznačená ATZ o polomere 5.5 km.VFR hlásne body (zatiaľ iba v ČR), príletové trasy a vyčkávacie obrazce, ak sú publikované.Význačné (hlásne) body rozčlenené na pohraničné a vnútrozemské.Výškové prekážky uvedené v AIP ČR a Slovenska.Radionavigačné zariadenia VOR/DME, NDB.Heliporty uvedené v AIP ČR.Riadené okrsky CTR.Zakázané, nebezpečné a obmedzené priestory a ďalšie obmedzené priestory, ako napr. TSA a TRA.Hranice riadených oblastí CTA a koncových riadených oblastí TMA.Štátne hranice spolu s pohraničným identifikačným pásmom ADIZ.Oblasti, kde je možné očakávať navijákovú premávku PG mimo letiska so službou AFIS.Sídla (mesta a obce) vyznačené dvoma kategóriami bodov.Vedenie vysokého a veľmi vysokého napätia.

Opýtajte sa nášho predajcu