Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I., II. zv.

Historické chronológie boli popri monografiách, historických syntézach a... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
41,20 € s DPH

Popis produktu


Historické chronológie boli popri monografiách, historických syntézach a publikovaných prameňoch už v minulosti veľmi cenenou súčasťou odbornej historickej spisby. V dnešnej dobe zrýchleného životného tempa ich význam a dopyt po nich významne vzrástol. Spracovať a vyhodnotiť overenú sumu poznatkov v nadväznosti na významné dáta z dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias do súčasnosti sa pri dnešnom stupni rozvoja historickej vedy ukazuje ako nevyhnutné. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť sa usiluje o maximálne dosiahnuteľnú kompaktnosť a naplnenie požiadaviek kladených na moderné spracovanie historickej chronológie. Publikácia vznikla ako kolektívne dielo vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV v spolupráci s prizvanými odborníkmi z iných historických vedeckých inštitúcií. Predchádzal ju niekoľkoročný široký výskum v domácich i zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách a galériách, podrobné štúdium dobovej tlače a literatúry, ako aj iných materiálov písomnej i materiálnej povahy. Obsahové zameranie dátových je zamerané na údaje z politických a hospodárskych dejín, z dejín kultúry, z dejín vedy a techniky, z cirkevných i vojenských dejín, z dejín diplomacie, z oblasti sociálneho vývoja, z demografického vývoja, z dejín školstva, zdravotníctva, športu, z oblasti každodennosti, z vývoja prírodných podmienok obklopujúcich človeka, z pôsobenia človeka na prírodu a životné prostredie a podobne. Zachytávajú základné údaje nielen o živote Slovákov v zahraničí, ale aj o vývoji národnostných menšín na území Slovenska. Dôležitým prínosom je začlenenie udalostí a dát zo svetových a predovšetkým európskych dejín, ktoré bezprostredne alebo sprostredkovane súviseli s vývojom na našom území, resp. mali vplyv na vývoj našich dejín. Publikácia tak zachytáva široké spektrum dynamiky historického vývoja v jeho jednoliatom celku a zaraďuje Slovensko a jeho dejiny do širších medzinárodných súvislostí. Preverením často rozlične interpretovaných faktov a údajov vnáša do ich výkladu maximálne možnú objektívnosť. Predpokladáme, že publikácia zaplní výraznú medzeru, ktorá tu existovala v tvorbe historických chronológií.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-224-1373-2
VydavateľVeda
Rok vydania2015
AutorDangl, Vojtech, Bystrický, Valerián, kolektív autorov
PrekladateľOd najstarších čias po súčasnosť, Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán1390


Opýtajte sa nášho predajcu