Chill out 1 SK - učebnica s pracovným zošitom + 2CD

Autor knihy Carla Tkadlečová, Dana Krulišová, Vydavatelstvo Klett, , Angličtina pre SOŠ a... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7397-099-4
14,00 € s DPH

Popis produktu


Úplne nová a originálna učebnica angličtiny pre stredné odborné školy, ktorá zohľadňuje požiadavky učiteľov a ich študentov a pripravuje k novej maturite z anglického jazyka. Celé trojdielne vydanie zahrňuje úrovne A1-B1 podľa SERR.UČEBNICA CHILL OUT REAGUJE NA AKTUÁLNE POTREBY A NÁROKY ŠTUDENTOV A UČITEĽOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL: prístupnou formou ponúka študentom primerané a funkčné množstvo gramatiky a slovnej zásobyvenuje viac času na precvičenie a osvojenie si základných jazykových javovvďaka dôrazu na počúvanie a komunikačné cvičenie sa študenti naučia aktívne používať základy anglického jazyka a z výučby si odnesú reálnu schopnosť sa v angličtine dorozumieťje prehľadná, zrozumiteľná a pre mladých ľudí graficky aj obsahovo príťažliváCHILL OUT MÁ VŠETKY VÝHODY MODERNEJ UČEBNICE:farebný, príťažlivý design a zaujímavé témy pre mladých ľudídôraz na schopnosť samostatne rozprávať aj rozumieť anglickej konverzáciímnoho podporných materiálov pre učiteľovCHILL OUT JE SÚSTAVNÁ A DÔSLEDNÁ:systémovo precvičuje všetky základné gramatické javyuprednostňuje prehľadný, postupný výkladponúka bezpečnú zásobu rozmanitých cvičení pre výučbu aj domácu prípravuUčebnica chill out 1 sa skladá z desiatich lekcií, plus na viac obsahuje dve opakovacie lekcie, ktoré sú zamerané na zručnosti čítania a počúvania s porozumením, komunikáciu a písanie. Formáty úloh odpovedajú medzinárodným skúškam. Každý diel v sebe zahrňuje integrovaný pracovný zošit s veľkým množstvom cvičení a po každej druhej lekcií je zaradený samo hodnotiaci test. Učebnica chill out 1 je vybavená 2 audio CD. Všetky texty na počúvanie sú samozrejme nahovorené rodnými krajanmi. Na CD je vložené aj riešenie z PL.ŠTRUKTÚRA LEKCIE V UČEBNICI:Lekcia začína krátkou konverzáciou a warm up cvičením, žiaci sa dozvedia v rámčeku „Čo budem vedieť“ lexikálne aj gramatické ciele danej lekcie.Nasledujú štyri dvojstrany, v ktorých sa študenti podrobnejšie zoznamujú s novou slovnou zásobou a gramatikou, obsahujú tematicky ladené cvičenia, texty k čítaniu, počúvanie, výslovnosť, pomocné gramatické okienka, odkazy na ďalší materiál na internete „Check it“, zaujímavosti „Vedeli ste?“ a rámčeky s užitočnými frázami a slovíčkami „Useful words and phrases“. Jednotlivé cvičenia precvičujú všetky potrebné jazykové znalosti a sú prehľadne označené piktogramami pre počúvanie, čítanie, písanie, komunikáciu, prácu v skupinkách a v dvojiciach.Na poslednej dvojstrane „Choose your exercise“ učiteľ môže odporučiť študentom cvičenie podľa obtiažnosti. Na ľavej strane sú jednoduchšie cvičenia a na pravej obtiažnějšie, určené pre rýchlejších a zdatnejších študentov – väčšinou je to písanie a práca vo dvojiciach. Na poslednej strane lekcie je v slovenčine uvedený prehľadný výklad prebranej gramatiky „Grammar“.Pracovný zošit, ktorý je súčasťou učebnice, kladie dôraz predovšetkým na veľké množstvo a pestrosť materiálov na precvičovanie všetkých jazykových znalostí: počúvanie, komunikáciu, písanie, čítanie aj materiálov pre prácu vo dvojiciach.Na desiatkach cvičení umožňuje získané znalosti sústavne opakovať a upevňovať. Obsahuje cvičenia ku všetkým preberaným javom podľa postupnosti v jednotlivej lekcií učebnice. Na konci každej lekcie je kvíz zameraný na reálie anglicky hovoriacich krajín. Posledná v lekcií je potom tabuľka „Check it. - Už to viem?“, kde si študent zaznamená, čo a ako sa naučil.

Vydavatelstvo Klett
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 209x295
Počet strán: 316
ISBN: 978-80-7397-099-4

Opýtajte sa nášho predajcu