CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc)

Autor knihy Vladimír Koblížek, Vydavatelstvo Maxdorf, , Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7345-358-9
5,61 € s DPH

Popis produktu


Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti naše současné znalosti o této nozologické jednotce s úrovní zdravotního systému a reálnou klinickou praxí v České republice. Hlavní důraz je kladen na cílenou individualizovanou péči adekvátní symptomům a fenotypu každého nemocného přihlížející k závažným komorbiditám a k podávané medikaci.Reprezentativní autorský kolektiv vedený naším předním odborníkem v oblasti diagnostiky a léčby CHOPN, MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D., z Plicní kliniky LF v Hradci Králové, připravil knižní vydání českého guidelinu pro CHOPN, které je doplněno řadou instruktivních ilustrací a schémat.

Vydavatelstvo Maxdorf
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 110x190
Počet strán: 144
ISBN: 978-80-7345-358-9

Opýtajte sa nášho predajcu