Bitva v Otrantské úžině

Autor knihy Jiří Novák, Andrej Žiarovský, Stanislav Šupík, Vydavatelstvo Mare... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8693-028-2
14,10 € s DPH

Popis produktu


Tato publikace měla být podle původního úmyslu autorůpouze důkladným a co možná nejpřesnějším popisem jedné(i když největší) námořní bitvy, k níž došlo za první světovéválky na Jadranu. Během dlouhých desetiletí se totiž popis průběhu zmíněného střetnutí, které se odehrálov Otrantském průlivu 15. května 1917, v podání různých historiků pozoruhodně měnil. Z drobnýchomylů a nepřesností se stálým opakováním stávala „historická pravda“, k níž si občas někdo cosi přidal,jiný pro změnu zapomněl uvést důležité informace a další prostě bez prověřování opsal či mizerně obkreslil,co mu přišlo pod ruku. Neradostný výsledek takových postupů je možno nejsnáze rozpoznat napři různých příležitostech uveřejňovaných orientačních mapkách, kde se dokázaly záhadně ztratit, neboplout odjinud a jinam celé skupiny lodí. Nezbývalo proto než se vrátit k nejstarším pramenům, hlášenímvelitelů, lodním deníkům i dalším písemnostem a pečlivě srovnávat jednotlivé údaje. Autoři pevnědoufají, že se jim podařilo dostatse tak blízko tehdejší skutečnosti,jak to dnes ještě jde.Jenomže… Pokud má kniha mimoodborníků na danou problematikuoslovit také početnější čtenářskouobec, je nutno zasadit celé líčenído širších souvislostí. Nezbývaloproto než „začít od Adama“ a keslavné bitvě se postupně propracovat.Tak se stalo, že ústřední událostnakonec zabírá méně prostorunež všechno, co je potřebné kdokreslení situace. Ze zamýšlenéútlé brožury se trochu nechtěněstala opravdová kniha, ve kteréčtenář nalezne přehled hlavníchválečných událostí na tomto bojišti i spoustu méně známých informací, k nimž se není vždycky snadnédostat. Podobně je tomu s velkým množstvím fotografií, mezi kterými se najde řada dosud nikdy nepublikovanýchsnímků, nově zpracovanými mapkami a nákresy válečných plavidel i námořních letounů. Přilíčení bojů jsou pochopitelně vždy zdůrazňovány epizody, jichž se zúčastnily právě ty rakousko-uherskéválečné lodě, které sehrály hlavní roli v popisované bitvě.

Vydavatelstvo Mare Czech
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 195x220
Počet strán: 282
ISBN: 978-80-8693-028-2

Opýtajte sa nášho predajcu