Bezpečnosť potravín

Poskytovanie bezpečných potravín je legálnou požiadavkou a dôle- žitou... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
3,57 € s DPH

Popis produktu


Poskytovanie bezpečných potravín je legálnou požiadavkou a dôle-
žitou súčasťou dodávania bezpečných a kvalitných požívatín pre kon-
zumentov. Ak poskytované potraviny nezodpovedajú bezpečnej kon-
zumácii, alebo sa kontaminujú v procese výroby, transportu
a manipuláciou s nimi alebo pri ich uskladnení, môže dôjsť až k ža-
lobám a súdnemu stíhaniu. Povinnosťou všetkých pracovníkov v po-
travinárstve je dodržiavať správnu hygienu a zabezpečiť kvalitu potra-
vín. Preto dobré meno výrobcov, distribútorov a predajcov je v ich
vlastných rukách a v rukách každého ich zamestnanca. Osoby, ktoré
pracujú s potravinami, musia mať vedomosti a praktické zručnosti

kajúce sa bezpečnosti potravín a hygieny výživy vo vzťahu k ich pra-
covným aktivitám.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8063-431-5
VydavateľOsveta
Rok vydania2015
AutorMalobická, Eva, Červeňová, Tatiana
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán117


Opýtajte sa nášho predajcu