Audítorstvo 2 - praktikum

Autor knihy Ladislav Kareš, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-411-9
7,70 € s DPH

Popis produktu


Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB). Autori vychádzali z platného znenia štandardov, predovšetkým autorizovaného prekladu štandardov vydaného pod názvom Príručka Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku. Publikácia je určená na cvičenia z uvedeného predmetu a študentom má poskytnúť prehľad o štruktúre a obsahovej náplni štandardov.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 177�246
Počet strán: 188
ISBN: 978-80-8078-411-9

Opýtajte sa nášho predajcu