Audítorstvo 1 - praktikum (2012)

Autor knihy Ladislav Kareš, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-446-1
6,60 € s DPH

Popis produktu


Audítorstvo 1 – praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je určená predovšetkým študentom 5. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky, odboru Účtovníctvo a audítorstvo, ako učebná pomôcka pre predmet Audítorstvo 1. Môžu ju však využiť aj audítori, asistenti audítorov a odborníci z praxe ako učebný text a pomôcku pre lepšiu orientáciu v problematike auditu, predovšetkým v oblasti právnej úpravy auditu – národnej i nadnárodnej, v oblasti zaoberajúcej sa otázkami zodpovednosti, nezávislosti a etiky audítora.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 150x215
Počet strán: 163
ISBN: 978-80-8078-446-1

Opýtajte sa nášho predajcu