Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie

Autor knihy Václav Stehlík, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-87576-26-7
12,20 € s DPH

Popis produktu


Řádná aplikace práva Evropské unie v národním právu je klíčem k úspěchu evropského integračního procesu. Pro zajištění práv a vynucení povinností subjektů v členských státech je zásadní řízení před vnitrostátními soudy, prostřednictvím kterého se supranacionální právo prosazuje. Vzhledem k omezenému množství harmonizovaného práva v oblasti národních procesních předpisů se stala důležitým korektivem judikatura Soudního dvora Evropské unie, který v jednotlivých kauzách definoval zásadu efektivity a rovnocennosti. Tyto zásady se následně promítly do jednotlivých kauz rozhodovaných soudy členských států.Publikace se zaměřuje - vedle obecnějšího uvedení do principů pro vnitrostátní aplikaci unijního práva - na dopad zásady efektivity a rovnocennosti primárně ve třech oblastech:# pravomoc národních soudů a podmínky pro vydávání předběžných opatření při aplikaci unijního práva,# národní časové lhůty a jejich konformita s požadavky unijního práva,# ex offo aplikace unijního práva v kontextu limitů stanovených národním procesním právem.V rámci všech těchto témat se jako jednotící prvek prolíná fenomén času. Při vydávání předběžných opatření se dočasně pozastavuje aplikace unijního či národního práva do konečného rozhodnutí ve věci, stejně to platí pro použití národních časových limitů v rámci např. promlčecích lhůt či v poněkud odlišných souvislostech časový aspekt zasahuje i do aplikace unijního práva ex offo - je tomu tak např. při posouzení, zda povinnost národního soudu bude trvat, i když strany některé ze svých argumentů neuplatní ve stanoveném časovém limitu.S ohledem na uvedené otázky publikace přináší rozbor judikatury Soudního dvora, doktrinální hodnocení nejvýznamnějších případů a jejich vliv na jednotlivé procesní instituty, dopady právní úpravy ať už z pohledu národního soudu, stran řízení a účinné ochrany jejich práv, či se zřetelem na požadavek zachování právní jistoty či samostatnosti/autonomie národního procesního práva.Tato práce má čtenáři sloužit k základní orientaci v problematice a k pochopení raison d`etre, jež stojí jako leitmotiv judikatury Soudního dvora ve vztahu k národním procesním předpisům.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 264
ISBN: 978-80-87576-26-7

Opýtajte sa nášho predajcu