Algorithmic Grammar - To Be ( AJ )

Autor knihy Blažena Schenková, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-371-6
1,23 € s DPH

Popis produktu


Tabuľka Algoritmická gramatika – TO BE zobrazuje štruktúry tohto výnimočného anglického slovesa. V prítomnom a minulom čase sú samostatné štruktúry, t. j. bez pomocných slovies. V budúcom čase a v podmieňovacom spôsobe už aj sloveso to be používa pomocné slovesá. Na tejto tabuľke môže vyučujúci nacvičiť niekoľko stoviek štruktúr, ktoré sa so slovesom to be používajú v každodennom živote – identitu, osobnú charakteristiku, aktuálny pocit, záujmy. Ak sa k týmto štruktúram pridá lexikálne sloveso zakončené na -ing, vznikajú priebehové štruktúry. Ak sa k týmto štruktúram pridá sloveso zakončené na -ed alebo nepravidelné trpné príčastie, dostaneme trpné štruktúry. Na tejto jedinej tabuľke môže vyučujúci precvičovať prakticky rozsiahle množstvo štruktúr.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 1
ISBN: 978-80-8078-371-6

Opýtajte sa nášho predajcu