Aktualizácia III-2 2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
2,26 € s DPH

Popis produktu


Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2016, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. a č. 167/2016 Z. z. s účin. Od 1.7.2016 a 30.4.2016, Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o z mene a doplnení neitkorých zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016, Zákon č. 600/2003 Z. z . o prídavku na dieťa po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016, Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016, Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. s účin. od 1.7.2016. Upozornenie na zmenu: Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živn. zákon) v znení neskorších zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16), Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku po zmene zák. č. 125/2016 Z. z. (úč. 1.7.16)...

Informácie o publikácii

ISBN988-45-50--
VydavateľPoradca
Rok vydania2016
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán248


Opýtajte sa nášho predajcu