Aktualizácia II-4 2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách po novele zákonom č.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
2,26 € s DPH

Popis produktu


Publikácia obsahuje nasledovné témy:
Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách po novele zákonom č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže po nov. Z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník po nov. Zák. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 70/1967 Zb. o správnom konaní po nov. z. č. 125/2016 Z. z.,...

UPOZORNENIE NA ZMENY: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám po novele zák. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní po nov. z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon po novele z. č. 125/2016 Z. z., Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov po nov. z. č. 125/2016 Z. z...

Informácie o publikácii

ISBN988-41-04--
VydavateľPoradca
Rok vydania2016
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán248


Opýtajte sa nášho predajcu