Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát PDF

Autor knihy Igor Broska, Igor Petrík, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1255-1
8,30 € s DPH

Popis produktu


Vedecká monografia sa venuje drobným, zväčša mikroskopickým akcesorickým minerálom granitických hornín. Za päť desaťročí výskumu na Slovensku autori sústredili množstvo materiálu, ktorý usporiadali, analyzovali a vedecky interpretoavali do podoby knižnej monografie. Publikácia prináša systematicky aj tie informácie, ktoré boli dosiaľ roztrúsené v mnohých vedeckých publikáciách, štúdiách a zborníkoch, či dosiaľ nepublikovaných výskumných správ autorov. Väčšina spracovaných výsledkov pochádza z výskumných projektov v Geologickom ústave SAV a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a vytvára spojenie geologicko-mineralogicko-petrologického výskumu s geochemickými metódami, zacielenými na interpretáciu podmienok vzniku a vývoja granitických hornín Západných Karpát. Je aj obrazom aplikácie genetickej mineralógie v petrológii granitov.

Vydavatelstvo Veda
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 526
ISBN: 978-80-224-1255-1

Opýtajte sa nášho predajcu