ALEXANDER DUBČEK jeho doba a súčasnosť

Alexander Dubček patrí k tým osobnostiam moderných slovenských dejín, ku ktorým... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
9,90 € s DPH

Popis produktu


Alexander Dubček patrí k tým osobnostiam moderných slovenských dejín, ku ktorým sa historici, a nie len oni, ale aj širšia verejnosť neustále vracajú. A to tak z hľadiska jeho zástoja v dramatickom období roku 1968, ako aj skutočnosti, že sa stal do značnej miery symbolom zápasu za demokratickú
premenu spoločnosti, za občianskej práva a ľudskú dôstojnosť. Ústav politických vied SAV sa pri realizácii svojej dlhodobej výskumnej línie – Osobnosti slovenskej politiky – zaoberal životom a dielom Alexandra Dubčeka výstupmi z viacerých vedeckých konferencií a seminárov. Knižné publikácie Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne (VEDA, vydavateľstvo SAV, 2004) a Alexander Dubček – politik, štátnik, humanista (ÚPV SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009), priblížili A. Dubčeka odbornej aj širšej verejnosti z rozličných aspektov. Predkladaný zborník svojím obsahom ďalej rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša aj názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo politické myslenie a konanie obsahujú podnety aj pre súčasnosť, keď hľadáme nové cesty pre spoločnosť. Je preto žiaduce pokračovať v bádaní o tejto významnej
politickej osobnosti aj v budúcnosti.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-224-1414-2
VydavateľVeda
Rok vydania2014
AutorLaluha, Ivan, kolektív autorov
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán224


Opýtajte sa nášho predajcu