AIDS – Úvod do patogenézy ochorenia, klinického obrazu a liečby. Infekcia HIV pri drogovej závislosti. Prevencia a profylax

Autor knihy Vlastimil Mayer, Vydavatelstvo Slovak Academic... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8890-839-5
3,74 € s DPH

Popis produktu


Moderná monografická syntéza najaktuálnejších aspektov zložitej problematiky infekcie HIV a ochorenia AIDS. Pandémia infekcie a ochorenia, ktoré spôsobuje postupuje vo svete nazadržateľne a aj medzi obyvateľstvom Slovenska sa zaznamenáva trvale narastajúce šírenie nákazy, už mimo známych skupín populácie so zvýšeným rizikom k nákaze. Po prvý raz v našej odbornej literatúre, vychádzajúc z najmodernejších koncepcií patogenézy a progresie nákazy, autor opisuje klinický obraz postupujúcej infekcie a jej neskorej fázy, AIDS. Takisto po prvý raz má naša odborná verejnosť možnosť oboznámiť sa s najnovšími prielomovými úspechmi ale aj rizikami chemoterapie len nedávno vyvinutými anti-HIV liečivami, ktoré dramaticky znižujú letalitu AIDS. Rozsiahle dielo je určené pre pracovníkov všetkých odborností pôsobiacich v zdravotníctve, vrátene lekárov prvého kontaktu.

Vydavatelstvo Slovak Academic Press
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 165x240
Počet strán: 584
ISBN: 978-80-8890-839-5

Opýtajte sa nášho predajcu