Záruka a servis

ZÁRUKA
Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

ZÁRUČNÝ LIST
Z dôvodu urýchlenia doručenia tovaru ku zákazníkovi, je tovar čo najrýchlejšie expedovaný priamo zo skladov alebo od výrobcov. Záručný list sa nachádza v balení výrobku. Preto ak požadujete potvrdený záručný list, zašlite nám ho na adresu InterStore, Dlhá 89 (areál Mikov dvor), 949 01 Nitra (nezabudnite uviesť adresu kam má byť záručný list doručený a číslo daňového dokladu - faktúry), a mi Vám ho obratom vrátime späť potvrdený.
V prípadoch, keď výrobca ku tovaru záručný list nepribaľuje, Vám ako záručný list slúži doklad o kúpe - faktúra.

REKLAMÁCIE
Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, môže si uplatniť spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
Reklamácia tovaru poškodeného pri doprave:
DPD (Direct Parcel Distribution) - Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu vizuálne dôkladne skontrolujte zásielku či nieje poškodená. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musíte uplatniť u dopravcu alebo predajcu najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.
Gebrüder Weiss, SDS - Podpísaním preberacieho protokolu prehlasujete prevzatie úplného a nepoškodeného tovaru. Odporúčame Vám pred podpisom dôkladne skontrolovať obal spotrebiča, pripadne otvoriť balenie a skontrolovať samotný tovar. Akékoľvek poškodenie zapíšte do prepravného listu dopravcu. Prípadnú reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musíte uplatniť u predajcu alebo dopravcu bezodkladne po jeho prevzatí.

Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

POSTUP PRI REKLAMÁCII
Ak sa vo Vašej blízkosti nachádza autorizovaný servis určený na odstraňovanie závad na tovare, odporúčame Vám, aby ste využili jeho služby. Urýchlite tak vybavenie Vašej reklamácie. Uplatnenie reklamácie u predávajúceho:
Kontaktujte nás na telefónnom čísle 02 / 222 002 15. Zašleme Vám formulár, (formulár môžete vyplniť tu) ktorý vyplníte a spolu s tovarom, dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, alebo záručným listom ho doručíte na adresu InterStore, Dlhá 89 (areál Mikov dvor), 949 01 Nitra. Tovar zasielajte poistený a vhodne zabalený, najlepšie v originálnom obale.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

SERVIS
Zoznam autorizovaných servisov/gestorov nájdete v dokumentácii k výrobku, alebo aj na stránkach výrobcov, napr.: