Servisné strediská

Servisné stredisko Popis
Acer SERVIS Servisné centrum ACER

V prípade poruchy Vášho produktu Acer môžete nahlásiť opravu dvoma spôsobmi:
 • Prostredníctvom Internetu - prosím kliknite sem
 • Telefonicky na nižšie uvedenom čísle, v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00

Pri telefonickom nahlásenie opravy majte, prosím, pripravené sériové číslo produktu a ak je výrobok v záruke, tak tiež nákupný doklad. Náš operátor Vás bude informovať o ďalšom postupe.

V prípade, že sa jedná o pozáručný opravu, vykoná technik diagnostiku závady. Na základe tejto diagnostiky bude vytvorená cenová ponuka na opravu a ďalšie podmienky vykonania opravy závady. Cenovú ponuku obdržíte najneskôr do dvoch týždňov. Oprava bude vykonaná v závislosti na dostupnosti náhradných dielov, najneskôr však do 30tich dní od obdržania Vášho súhlasu s podmienkami cenovej ponuky. Za diagnostiku závady a spracovanie cenovej ponuky je účtovaný poplatok vo výške 30, - EUR. Táto suma nebude účtovaná v prípade Vášho súhlasu s opravou alebo ak bude na zariadení vykonaná zároveň záručná oprava.

Pred zaslaním notebooku / PC do servisu sa prosím uistite, že sa nejedná o softvérový problém. Pre vylúčenie softvérového problému Vám zdvorilo odporúčame zálohovať dáta a vykonať obnovu systému do pôvodného továrenského nastavenia (prostredníctvom utility eRecovery alebo recovery CD / DVD). V prípade, že sa jedná o softvérový problém alebo o iný problém vyžadujúci obnovu systému, prevedieme obnovu systému do pôvodného stavu po zakúpení počítača. Zdvorilo upozorňujeme, že v prípade obnovy systému stratíte dáta uložené na HD.

Príslušenstvo zakúpené s produktom, prosím neposielajte do servisu, pokiaľ k tomu nebudete vyzvaní naším operátorom. Jedná sa najmä o klávesnice, myši, napájacie adaptéry aa káble.

Servisné stredisko nie je technicky ani personálne zariadené pre osobné vyzdvihnutie produktov. Preto nie je možné produkt vyzdvihnúť po oprave osobne. Aj zákazníkom z Brna a okolia bude ich produkt po oprave doručený na miesto, ktoré sami určia.

Telefon:
(Česká republika)
+420 531 027 777
(Slovensko)
+421 2 4920 7070

Adresa: Acer Czech Republic s.r.o.
Servisní centrum
CTPark Brno
Tuřanka 110
627 00 Brno-Slatina
service_brno@acer-euro.com
AOC SERVIS

AOC monitory
Monitory AOC servisuje firma Asupport, s.r.o.
Námestie Slobody 10
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 5262 6557
Tel: +421 2 5262 6558
Fax: +421 2 5262 6559
asupport@asupport.sk

http://www.asupport.sk/
Otváracia doba
Pondelok až štvrtok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00
Piatok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00

APC SERVIS

APC

www.apc.cz

Reklamácia sa nahlasuje vyplnením webového formuláru na stránke www.apc.cz v sekcii podpory http://www.apc.cz/asp/podpora.asp kliknutím na „On-line zadane reklamácie“ (na stránke v stĺpci vľavo).
Zákazník obdrží novy kus výrobku a následné odošle svoj vadný kus. Dopravu zabezpečí kurierská služba bezplatne.
Všetky otázky možno položiť cez bezplatné telefónne číslo:

v Slovenskej republike 0800 172 063
v Českej republike 0800 102 063

Doprava UPS v záruke je zadarmo!

APPLE SERVIS

APPLE

C.C.Computer s.r.o.
Varšavská 11
831 03 Bratislava 3
tel.:421-2-44 45 99 55
fax:421-2-43 41 14 49


APPLE

Swiss, spol. s. r.o.
Wolkrova 2,
851 01 Bratislava - Petržalka
Tel.: 02 / 6720 2080, Fax: 02 / 6720 2081, servis@swisshp.sk

ARCHOS SERVIS

ARCHOS

Servisne stredisko LC Trading s.r.o.

LC Trading
Bratislavska 45
917 02 Trnava

Michal Hornak, servisny technik
Hornak@lctrading.sk
Dir. link: 033/2933108
Fax: 033/2933107

www.lctrading.sk

ASUS SERVIS

ASUS

Nahlásenie reklamácie treba uskutočni» vyplnením webového formuláru na adrese
https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/ a riadi» sa následne pokynmi zo servisu. Bezplatnú
dopravu zabezpečuje priamo od zákazníka a po oprave spä» k zákazníkovi DPD.

Kontakt na servis: ASUS Czech s.r.o., Na Rovince 887, 720 00 Ostrava-Hrabova, Tel.:
+420 596 766 888, mail: reklamace@asus.com.tw

Asus support

http://support.asus.com/repair/repair.aspx?no=201&SLanguage=cs-cz


ASUS

Nahlásenie reklamácie treba uskutočni» vyplnením webového formuláru na adrese
https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/ a riadi» sa následne pokynmi zo servisu. Bezplatnú
dopravu zabezpečuje priamo od zákazníka a po oprave spä» k zákazníkovi DPD.

Kontakt na servis: ASUS Czech s.r.o., Na Rovince 887, 720 00 Ostrava-Hrabova, Tel.:
+420 596 766 888, mail: reklamace@asus.com.tw

Asus support

http://support.asus.com/repair/repair.aspx?no=201&SLanguage=cs-cz


ASUS

Nahlásenie reklamácie treba uskutočni» vyplnením webového formuláru na adrese
https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/ a riadi» sa následne pokynmi zo servisu. Bezplatnú
dopravu zabezpečuje priamo od zákazníka a po oprave spä» k zákazníkovi DPD.

Kontakt na servis: ASUS Czech s.r.o., Na Rovince 887, 720 00 Ostrava-Hrabova, Tel.:
+420 596 766 888, mail: reklamace@asus.com.tw

Asus support

http://support.asus.com/repair/repair.aspx?no=201&SLanguage=cs-cz

BENQ SERVIS

BENQ Zákazník musí priložiť doklad o kúpe. Servisné stredisko zabezpečuje aj zvoz do servisu . Bližšie info na : http://www.asupport.sk/index.php?page=pickup

Kontakty
ASUPPORT
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Tel: +421 2 5262 6557
Tel: +421 2 5262 6558
Fax: +421 2 5262 6559
asupport@asupport.sk
Otváracia doba

Pondelok až štvrtok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00

BOSCH SERVIS

BOSCH

Reklamácie BOSCH sa vybavujú priamo cez predajcov,ktorých si vyhľadá prostredníctvom lokátora. Zákazník môže doručiť reklamáciu vo vlastnej réžií priamo do servisu, po oprave bude reklamácia poslaná späť zákazníkovi.
Ak využije predajcu /lokátor/, doručí kompletný tovar vo vlastnej réžií vybranému predajcovi, ten ostatné zariadi.
Požadované doklady: nákupný doklad musí byť kópia faktúry, alebo pokladničného bloku.

Link na servis informácie

Link pre vyhľadanie predajcu – lokátor

BROTHER SERVIS

BROTHERCOLUMBEX INTERNATIONAL,a.s.
Rusovská cesta 1
BRATISLAVA
Kontaktná osoba: pan Rymarenko

COLUMBEX International,a.s. - Banská Bystrica
Robotnícka 6
Banská Bystrica
Kontaktná osoba pan Daxner

Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Pobočka
Šancova 48, 81105 Bratislava
tel: +421 2 524 966 16
tel: +421 2 524 503 32
fax: +421 2 524 986 42

Kontaktné osoby:
Miroslav Kipeť; ivan.kiss@printtrade.sk; +421 905 706 268

CANON SERVIS

CANON - digitálna technika

PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava, 02 / 5464 7792, prijem@prolaika.sk, www.prolaika.sk, servis@prolaika.sk. Vážení obchodní partneri, V súvislosti so zmenami, ktoré v súčasnosti prebiehajú v spoločnosti Canon, by sme Vás radi upozornili na niekoľko dôležitých skutočností dotýkajúcich sa záručného servisu foto-video produktov značky Canon. Nová celoeurópska organizačná štruktúra servisných stredísk Canon sprísňuje podmienky pre príjem a vykonávanie záručných, ako aj predzáručných opráv a tento proces stavia pod detailný dohľad a kontrolu. Nový systém spracovania dát nám od 01.novembra 2006 neumožní tolerovať akékoľvek chyby či nezrovnalosti v záručných dokladoch sprevádzajúcich Vaše zákazky. Všetky výrobky, ktoré budú mať chýbajúci, nesprávne či neúplne vyplnený záručný list a doklad o kúpe nebudú prijaté do záručného servisu, ale na náklady odosielateľa vrátené späť. Na akékoľvek neskoršie zmeny či doplnenia týchto dokladov nie je možné brať zreteľ. Rovnako výrobky poškodené nesprávnou manipuláciou užívateľom alebo pri preprave, vniknutím vlhkosti, prachu či iných cudzích telies nebudú v zmysle záručných podmienok uvedených na záručnom liste prijaté do záručného servisu. Vzhľadom na tieto skutočnosti by sme Vás chceli požiadať o maximálnu pozornosť pri vypĺňaní záručných dokladov pri predaji výrobku, informovanie Vašich zákazníkov o záručných podmienkach, ako aj pri odosielaní výrobkov do servisného strediska. Takýto postup zefektívni realizáciu záručného servisu a eliminuje nedorozumenia pri príjme Vašich zákaziek. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zmluvný autorizovaný servis na musil@prolaika.sk alebo tel. 02 54647793


CANON - tlačiarne

Český servis
osobné kopírky, fax s laserovou tlačou, fax s atramentovou tlačou, skener, atramentová tlačiareň, laserová tlačiareň, atramentové multifunkčné zariadenie, laserové multifunkčné zariadenie, kalkulačky

Varšavská 11, 831 03 Bratislava
Tel. +421 243 410 745
Tel. +421 244 459 955
Fax.+421 243 411 449
E-mail : bratislava@ceskyservis.cz
Otváracia doba: Po - Pia / 8:00 - 16:30 hod.

CREATIVE SERVIS

CREATIVE

Radi Vás informujeme, že spolocnost FIXIT S.A. od 1.09.2011 zacína servisovat zárucné a pozárucné reklamácie výrobkov Creative Labs na polskom, ceskom, slovenskom a madarskom trhu.

Registráciu a sledovanie priebehu reklamácie umožnuje systém dostupný na stránke http://rma.fixit-service.com. Reklamacný postup k výrobkom Creative Labs môžete nájst po prihlásení sa v systéme. Postup je vo formátu PDF v záložke Nápoveda.

Opätovná registracia nie je nutná pre zaregistrovaných partnerov firmy Fixit a spôsob riešenia reklamácii je rovnaký ako u iných výrobcov, ktorí sú spolocnostiou Fixit servisovani. Viac informácií získate prostredníctvom emailovej adresy: creative@sk.fixit-service.com

Reklamácie, ktoré boli odoslané na adresu predchádzajúceho servisného strediska a boli dorucené do 30.08.2011, budú riešené ako doteraz.

Reklamácie, ktoré boli odoslané po 30.08.2011 budú presmerované na stredisko Fixit, kde budú zaevidované v systéme RMA firmy Fixit.

Pre súcasných užívatelov systému RMA budú reklamácie uvedené cez už existujúce užívatelské úcty. Pre nových partnerov firma Fixit vytvorí užívatelské úcty a nutné údaje prepošle emailom.

Firma PowerSales International, ktorá je výhradným zástupcom pre predaj a servis,a firma FIXIT S.A. vynaložia úsilie, aby zmena reklamacného postupu spôsobila zlepšenie kvality servisovania výrobkov Creative Labs a nespôsobila predlženie termínu vyriešenia reklamácií.

DELL SERVIS

DELL

Telefon na nahlasovanie reklamacii: 02/57508303

Zvoz reklamácií zabezpecuje DELL.

DIGIPRO SERVIS

DIGIPRO

eD'system Slovakia s.r.o. , Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovak Republic,
Kontakt: Branislav Bakica, e-mail: bbakica@edsystem.sk
tel.: +421-2-4959 1188, fax: +421-2-49591010

EATON SERVIS

EATON

Vlastník nefunkčného zariadenia objedná na náklady spoločnoti Europea Group prepravu u prepravcu ReMax Courier Service na tel. číslach 02/491053- 55 , 57, 58, 59. (Riadi sa pokynmi prepravcu.) Kuriéra je možné objednať aj emailom na - INFO@REMAX.SK
Zariadenie je nutné do servisu zaslať zabalené ( najlepšie v originál obale), s fotokópiou nadobúdacieho dokladu, označené štítkom:

Europea Group spol. s r.o.
Šípová 3/a , Bratislava 82107
Tel: 02 / 45525373,4,5

 • Typ zariadenia
 • Výrobné číslo
 • Dátum nadobudnutia
 • Meno – spoločnosť reklamujúceho
 • Presná adresa a kontakt na osobu pre spätné zaslanie zariadenia
 • Kontaktná emailová adresa
 • Tel. kontakt

Môžete aj naskenovať nadobúdací doklad a dopísať chýbajúce informácie. V prípade čitateľnosti všetkých potrebných údajov stačí poslať takýto naskenovaný dokument na adresu europea@europea.sk.
Opravené alebo nové zariadenie Vám bude zaslané priamo zo servisného strediska.

Záručná doba záložných zdrojov Eaton je 24 mesiacov od dátumu vystavenia dodacieho listu.

EIZO SERVIS - LCD monitory

EIZO LCD monitory

Pri podozrení na závadu LCD EIZO kontaktujte tel .: +421-2-49591405 záruka
Prípustné množstvo vadných bodov na LCD panely EIZO

Upresnenie záruky:
- Záruka na elektroniku monitoru: 5 rokov alebo 30.000 hodín štandardnej prevádzky,

Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. Je možná prevádzka 24.hod.)*
- Záruka na LCD panel a jeho podsvetlovaci systém: 3 roky neobmedzenej prevádzky
- s obmedzenou zárukou**

* Štandardnou prevádzkou sa rozumie max. priemerná denná prevádzka nepresahujúca 16 hod/deň počas 365 dní v roku.

** EIZO poskytuje na LCD panel vrátane jeho podsvetlovacieho systému tzv. obmedzenú záruku, t.j. negarantuje v priebehu 3-ročnej neobmedzenej prevádzky akékoľvek zhoršenie kvality, LCD panelu, spôsobené jeho starnutím alebo opotrebením v dôsledku jeho používania (napr.zníženie max.hodnoty dosahovaného jasu, zmenu vo farebnom podaní obrazu, zmeny jasovej a farebnej homogeneity obrazu, “otklačky” v dôsledku dlhodobého zobrazovania statických motívov, atď. )

Tolerančné pásmo stanovujúce max.povolený počet vadných subpixlov je garantovaný max. 3 mesiace od dátumu predaja. Po uplynutí tejto doby nie je už možné vadné subpixle reklamovať.

Od 1.apríla 2008 poskytujeme na všetky LCD monitory EIZO predľženú záručnú dobu

5 rokov, alebo 30.000 hod. prevádzky na všetky elektronické závady riadiacej elektroniky monitoru

3 roky nebo 10.000 hod na vlastné zobrazovacie LCD-jednotky.

EPSON SERVIS

Epson video/dáta

Projektory
ASC-SK s.r.o., Podháj 137, Bratislava 841 03, Bratislava-Lamač, t.č.: 02/ 52625231, tel.: 0850 111 429, e-mail: office@asc-sk.sk, web: www.asc-sk.sk


EPSON - tlačiarne

DOA procedúra sa vzťahuje na zariadenia vadné do 30 kalendárnych dní od predaja na koncového spotrebiteľa. Kompletné zariadenie treba doručiť na RMA oddelenie s kópiou predajného dokladu a s vypísaným EPSON záručným listom. DOA procedúru zabezpečuje p. Cíchová, mail gcichova@edsystem.sk .

V prípade, že autorizovaný servis vydá potvrdenie o neopraviteľnosti EPSON zariadenia, treba potvrdenie zaslať mailom na adresu gcichova@system.sk .

Všetky servisné prípady si musíte zaregistrovať na EPSON hotlinku

Hotlinka pre SR: 0850 111 429, alebo infoline@epson.sk,

Nahlásiť je potrebné: Model, sériové číslo, podrobný popis závady, adresa zvozu, meno, telefón, mail + kópia predajnej faktúry. Epson zabezpečí zvoz.

ASC-SK s.r.o.
, Podháj 137, Bratislava 841 03, Bratislava-Lamač, t.č.: 02/ 52625231, fax: 02/ 52625232, hotline: 02/ 52625241, e-mail: epson@asc-sk.sk< TD>
Prime service, spol. s r.o. , Čajkovského 8, 984 01 Lučenec tel. : 047/433 15 17 kl.126 tel., e-mail: branislav.baranyi@primeservice.sk
Prime service, spol. s r.o. - pobočka Bratislava, Šancova 48, 811 05 Bratislava tel. : 02/524 96 616, email : juraj.elias@primeservice.sk

spotrebny material reklamovat v ed system slovakia

FUJITSU-SIEMENS SERVIS

FUJITSU - Siemens monitory

C.C.C. s r.o.
Varšavská 11
831 03 Bratislava


FUJITSTU - Siemens PC, ntb a i.

Swiss, spol. s. r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava - Petržalka, Tel.: 02 / 6720 2080, Fax: 02 / 6720 2081, servis@swisshp.sk

Swiss, spol. s. r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769, E-mail: servisbb@swisshp.sk

GARMIN SERVIS

GARMIN

CONAN s.r.o.
Murgašova 18, 010 01 Žilina
tel: +421 41 700 2900, -01, -02
fax: +421 41 763 2616
servis@garmin.sk

Bezplatná linka HOTLINE je určená pre zákazníkov Garmin
PO - PIA: 8:00 - 18:00 HOD
0800 135 000 hotline@garmin.sk

GENIUS SERVIS

GENIUS

http://www.fixit.pl/genius-rma-sk/
Telefonický kontakt: 047/5812396

GOCLEVER SERVIS

GOCLEVER

Reklamácie môžete nahlasovať priamo na emailovu adresu servisu: servis@goclever.cz, servis@gocleverservis.cz.

Pro objednaní reklamácie stačí zaslať žiadosť o opravu na uvedený emailový kontakt. Je potrebné uviesť presné a kompletné kontaktné údaje, telefonický kontakt pre kuriera, model a sériové číslo reklamovaného prístroja a reklamovanú závadu.

TEL číslo pre Hotline CZ +420 546 606 021

TEL číslo pre Hotline SK +421 220 266 051

HP SERVIS

HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk
 • AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825, e-mail: servis_ba@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123, e-mail: servis_bb@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bardejovska 1/C, 040 11 Košice, tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334 e-mail: servis_ke@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s.,Strojnícka 1 , 080 06 Prešov, tel. +421 51 7710 584, fax. +421 51 7710 586 e-mail: servis_po@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rozmarínova 3 , 911 01 Trenčín, tel. +421 32 742 040,fax. +421 32 7742 042 e-mail: servis_tn@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, tel. +421 41 5114 301,fax. +421 41 5114 320 e-mail: servis_za@autocont.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

Viac informácií o podpore a riešení problémov:
- SK
http://welcome.hp.com/country/sk/sk/support.html?pageDisplay=support

Pavilion Monitory ( PL2G) - Tieto zariadenia sa budú servisovať výhradne prostredníctvom HP CallCentra, ktoré je potrebné kontaktovať na tel. čísle 0850 111 256. Na tejto linke Vám bude ponúknutá služba HOME and PICKUP delivery (door-to-door service ).
dokument o vadnych pixeloch pre HP LCD

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez reklamačné oddelenie eD‘ system Slovakia s.r.o.


HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

Viac informácií o podpore a riešení problémov:
- SK
http://welcome.hp.com/country/sk/sk/support.html?pageDisplay=support

Pavilion Monitory ( PL2G) - Tieto zariadenia sa budú servisovať výhradne prostredníctvom HP CallCentra, ktoré je potrebné kontaktovať na tel. čísle 0850 111 256. Na tejto linke Vám bude ponúknutá služba HOME and PICKUP delivery (door-to-door service ).
dokument o vadnych pixeloch pre HP LCD

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez reklamačné oddelenie eD‘ system Slovakia s.r.o.


HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk
 • AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825, e-mail: servis_ba@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123, e-mail: servis_bb@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bardejovska 1/C, 040 11 Košice, tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334 e-mail: servis_ke@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s.,Strojnícka 1 , 080 06 Prešov, tel. +421 51 7710 584, fax. +421 51 7710 586 e-mail: servis_po@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rozmarínova 3 , 911 01 Trenčín, tel. +421 32 742 040,fax. +421 32 7742 042 e-mail: servis_tn@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, tel. +421 41 5114 301,fax. +421 41 5114 320 e-mail: servis_za@autocont.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

Viac informácií o podpore a riešení problémov:
- SK
http://welcome.hp.com/country/sk/sk/support.html?pageDisplay=support

Pavilion Monitory ( PL2G) - Tieto zariadenia sa budú servisovať výhradne prostredníctvom HP CallCentra, ktoré je potrebné kontaktovať na tel. čísle 0850 111 256. Na tejto linke Vám bude ponúknutá služba HOME and PICKUP delivery (door-to-door service ).
dokument o vadnych pixeloch pre HP LCD

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez reklamačné oddelenie eD‘ system Slovakia s.r.o.


HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk
 • AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825, e-mail: servis_ba@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123, e-mail: servis_bb@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bardejovska 1/C, 040 11 Košice, tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334 e-mail: servis_ke@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s.,Strojnícka 1 , 080 06 Prešov, tel. +421 51 7710 584, fax. +421 51 7710 586 e-mail: servis_po@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rozmarínova 3 , 911 01 Trenčín, tel. +421 32 742 040,fax. +421 32 7742 042 e-mail: servis_tn@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, tel. +421 41 5114 301,fax. +421 41 5114 320 e-mail: servis_za@autocont.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

Viac informácií o podpore a riešení problémov:
- SK
http://welcome.hp.com/country/sk/sk/support.html?pageDisplay=support

Pavilion Monitory ( PL2G) - Tieto zariadenia sa budú servisovať výhradne prostredníctvom HP CallCentra, ktoré je potrebné kontaktovať na tel. čísle 0850 111 256. Na tejto linke Vám bude ponúknutá služba HOME and PICKUP delivery (door-to-door service ).
dokument o vadnych pixeloch pre HP LCD

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez reklamačné oddelenie eD‘ system Slovakia s.r.o.


HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

Viac informácií o podpore a riešení problémov:
- SK
http://welcome.hp.com/country/sk/sk/support.html?pageDisplay=support

Pavilion Monitory ( PL2G) - Tieto zariadenia sa budú servisovať výhradne prostredníctvom HP CallCentra, ktoré je potrebné kontaktovať na tel. čísle 0850 111 256. Na tejto linke Vám bude ponúknutá služba HOME and PICKUP delivery (door-to-door service ).
dokument o vadnych pixeloch pre HP LCD

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez reklamačné oddelenie eD‘ system Slovakia s.r.o.


HEWLETT PACKARD

 • Swiss, Wolkrova 2, Bratislava 851 01, Petržalka, Tel: 02/67202080, Fax: 02/67202081, kontakt Pivovarči, Obročník, servis@swisshp.sk
 • Swiss, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
 • SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk
 • Datalan, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Tel.: 02 / 4920 7155, Fax: 02 / 4920 7166 servis@datalan.sk
 • Datalan Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 415 39 33 Fax: +421 48 415 39 35 datalanbb@datalan.sk
 • Datalan Popradská 68, 040 01 Košice Tel.: +421 55 640 51 90 +421 55 640 52 46, Fax: +421 55 640 51 89 datalanke@datalan.sk
 • Datalan Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 500 62 30 Fax: +421 41 500 62 31 datalanza@datalan.sk
 • Datalan Námestie sv. Egídia 40/57, 058 01 Poprad , Tel.: +421 905 603 364 datalanpp@datalan.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 / 4923 9384, Fax: 02 / 4923 9399, posam@posam.sk
 • PosAm, Odborárska 21, 83102 Bratislava, Tel.: 02/49239 384, Fax: 02/49239 399, posam@posam.sk
 • PosAm, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, Tel.: 048/4714 393, Fax: 048/4714 390, vitalis@posam.sk
 • PosAm, Vozárova 5, 04017 Košice, Tel.: 055/7241 700, Fax: 055/7241 777, posam@posam.sk
 • PosAm, Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina, Tel.: 041/5005 713, Fax: 041/5640 069, posam@posam.sk
 • AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825, e-mail: servis_ba@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123, e-mail: servis_bb@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bardejovska 1/C, 040 11 Košice, tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334 e-mail: servis_ke@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s.,Strojnícka 1 , 080 06 Prešov, tel. +421 51 7710 584, fax. +421 51 7710 586 e-mail: servis_po@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Rozmarínova 3 , 911 01 Trenčín, tel. +421 32 742 040,fax. +421 32 7742 042 e-mail: servis_tn@autocont.sk
 • AutoCont SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, tel. +421 41 5114 301,fax. +421 41 5114 320 e-mail: servis_za@autocont.sk

Ak chce zákaznik využit DOA procedúru /zariadenie je vadné do 30 dní od predaja a nemá onsite servis / musí priniesť komplet balenie s originálnou krabicou .

Viac informácií o podpore a riešení problémov:
- SK
http://welcome.hp.com/country/sk/sk/support.html?pageDisplay=support

Pavilion Monitory ( PL2G) - Tieto zariadenia sa budú servisovať výhradne prostredníctvom HP CallCentra, ktoré je potrebné kontaktovať na tel. čísle 0850 111 256. Na tejto linke Vám bude ponúknutá služba HOME and PICKUP delivery (door-to-door service ).
dokument o vadnych pixeloch pre HP LCD

Reklamácie na spotrebný materiál sa riešia priamo cez reklamačné oddelenie eD‘ system Slovakia s.r.o.

HUAWEI SERVIS

Reklamačný postup zariadení značky Huawei: podrobne si prečítajte TU

IBM SERVIS

IBM SERVERY

CQ service

Lenovo- celé portfólio ( okrem IdeaPad
IBM
IBM – Low End & Options Brand – IBM xSeries Service Server Part 1
Low End Storage Brand – System Storage DS3000 Family
CQ service, spol. s. r. o.
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
T: +421 2 4820 4911
F: +421 2 4820 4912
http://www.cqservice.sk

DATALAN Stredisko outsourcingu a autorizovaného servisu
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk Pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 39 33
Fax: +421 48 415 39 35
datalanbb@datalan.sk Pobočka Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
+421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk Pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk Pobočka Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk

KONICA MINOLTA SERVIS

KONICA MINOLTA tlačiarne

Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, Tel.: 02 / 6828 2222, Fax: 02 / 6828 2262, servis_ba@konicaminolta.sk
KONICA MINOLTA Fototechnika

TV-AV Elektronic s.r.o. , Hviezdoslavova 9, SK 010 01 Žilina, Slovak Republic, tel.: + 421-41-5626061

KRUPS SERVIS

KRUPS

Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis

Spojová 19
974 04 Banská Bystrica
+421905944719
+421484135535
+421484135521
elspo@slovanet.sk

Eva Kašová-ELP

Predmestská č.55
010 01 Žilina
+4210908 927586, 00421904 484375
+421417232641
+421417248286
elp-evakasova@pobox.sk

LASER Komárno, spol. s r. o.

Mesačná 20
945 01 Komárno
+421 905 602 292
+421 35 77 02 688
+421 35 77 02 688
servis@laser-kn.sk

Július Marton , MARTON-SERVIS

Baštová 47/B
080 01 Prešov
+421907137334
+421517723487
+421517582441
martonservis@nextra.sk

Julius Marton, MARTON-SERVIS

Hlinkova 21
040 01 Košice
+421 905 759 428
+421556337921
+421556337921
servismarton@nextra.sk

PANAX F.C.S., spol. s.r.o.

Kopčianska 16
852 21 Bratislava
+421903509582
+421 2 63 53 10 14
+421 2 63 53 10 15
zaickova@zppanax.sk

Eson spol. s r.o.

Železničná 7281/16A
911 01 Trenčín
+421907664295
+421326586385
+421326856385
eson@stonline.sk

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Kollárova 9
91701 Trnava
+421903628642
+421335502078
ervoservis@gmail.com

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Čermáňske nám. 11
949 01 Nitra
+421911628643
ervoservis.nitra@gmail.com

Hospol elektro, s.r.o.

Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
+421244887124
hospol@hospol.sk


LENOVO SERVIS

LENOVO

Lenovo IdeaPad

reklamácie rady Ideapad
Tel.: 0800 197 462 (9:00 – 18:00).
Je potrebné vedieť Serial number a MachineType number produktu.

Notebook bude vyzdvihnutý kuriérom a bude aj naspäť doručený.
Reklamácie neriešia servisné strediská na Slovensku.

Lenovo, thinkpad,servery,monitory

CQ service

Lenovo- celé portfólio ( okrem IdeaPad)

CQ service, spol. s. r. o.
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
T: +421 2 4820 4911
F: +421 2 4820 4912
http://www.cqservice.sk

MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Digital Park II, Einsteinova 23
(oproti Auparku, nová "čierna" budova za budovou Lenova, prízemie, samostatný vchod zvonku)
851 01 Bratislava

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok, 9:00 - 19:00

Zákaznícka podpora: - v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
tel.: 02 6252 2000
fax: 02 3301 6170
HOTLINE: 02 6252 2000
E-MAIL: info@lenovoonline.sk

Showroom s predajňou, servis, osobné odbery v Banskej Bystrici:
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Janka Kráľa 4 (budova Proxima 2)
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 321 9922
servis: 048 321 9922
e-mail:bb@lenovoonline.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00 - 17:00 hod.
Streda, 9:00 – 18:00 hod.
Piatok, 8:00 - 16:00 hod.

Showroom s predajňou, servis, osobné odbery v Košiciach:
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Aupark Shopping Center
Námestie osloboditeľov
040 01 Košice

tel.: 055 321 1901
servis: 055 321 1901
e-mail:ke@lenovoonline.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Nedeľa, 9:00 - 21:00

DATALAN Stredisko outsourcingu a autorizovaného servisu
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk Pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 39 33
Fax: +421 48 415 39 35
datalanbb@datalan.sk Pobočka Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
+421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk Pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk Pobočka Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk


LENOVO

Lenovo IdeaPad

reklamácie rady Ideapad
Tel.: 0800 197 462 (9:00 – 18:00).
Je potrebné vedieť Serial number a MachineType number produktu.

Notebook bude vyzdvihnutý kuriérom a bude aj naspäť doručený.
Reklamácie neriešia servisné strediská na Slovensku.

Lenovo, thinkpad,servery,monitory

CQ service

Lenovo- celé portfólio ( okrem IdeaPad)

CQ service, spol. s. r. o.
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
T: +421 2 4820 4911
F: +421 2 4820 4912
http://www.cqservice.sk

MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Digital Park II, Einsteinova 23
(oproti Auparku, nová "čierna" budova za budovou Lenova, prízemie, samostatný vchod zvonku)
851 01 Bratislava

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok, 9:00 - 19:00

Zákaznícka podpora: - v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
tel.: 02 6252 2000
fax: 02 3301 6170
HOTLINE: 02 6252 2000
E-MAIL: info@lenovoonline.sk

Showroom s predajňou, servis, osobné odbery v Banskej Bystrici:
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Janka Kráľa 4 (budova Proxima 2)
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 321 9922
servis: 048 321 9922
e-mail:bb@lenovoonline.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00 - 17:00 hod.
Streda, 9:00 – 18:00 hod.
Piatok, 8:00 - 16:00 hod.

Showroom s predajňou, servis, osobné odbery v Košiciach:
MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Aupark Shopping Center
Námestie osloboditeľov
040 01 Košice

tel.: 055 321 1901
servis: 055 321 1901
e-mail:ke@lenovoonline.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Nedeľa, 9:00 - 21:00

DATALAN Stredisko outsourcingu a autorizovaného servisu
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk Pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 415 39 33
Fax: +421 48 415 39 35
datalanbb@datalan.sk Pobočka Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
+421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk Pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk Pobočka Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk

AutoCont SK a.s.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
tel. +421 2 3278 8841, fax. +421 2 32788825,
e-mail: servis_ba@autocont.sk

AutoCont SK a.s.,
Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica,
tel. +421 48 4148 771, fax. +421 48 4163123

AutoCont SK a.s.,
Bardejovska 1/C, 040 11 Košice,
tel. +421 55 6833 111,333, fax. +421 55 6833334

LEXMARK SERVIS

LEXMARK

 • SWISS, spol. s. r. o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, Tel.: 02/6720 2080

 • SWISS, spol. s. r. o., Hurbanova 14a, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: 048/415 1768

 • SWISS, spol. s. r. o., Gemerská 3, 040 01 Košice, Tel.: 055/789 435

Spotrebný materiál Lexmark sa reklamuje cez eD System Slovakia.

LG SERVIS

LG reklamácie LCD a CRT monitory

LG

REALTIME TECHNOLOGIES SK s.r.o.

Servisné a školiace centrum
Pažítková 1
BRATISLAVA - Ružinov

tel: +421 221 201 800
fax: +421 221 201 803
gsm: +421 903 47 83 83
e-mail: mporubec@realtimetec.sk
http: www.realtimetec.sk

LG Info LINKA

Zákazníci zo Slovenskej Republiky

volajte číslo 0850 111 154

Vážení zákazníci,
využite služby informačnej linky. Na tejto linke Vám naši pracovníci odpovedia na otázky týkajúce sa výrobkov,
ktoré predávame. V prípade potreby Vám pomôžeme so záručným alebo pozáručným servisom.
Hovorné je účtované poplatkom za miestne hovory. Platí pre celé územie SR.
Zoznam autorizovaných servisných centier nájdete TU
Dôležité informácie pre partnerov a zákazníkov nájdete TU.

Zákazníci z České Republiky

volejte číslo 810 555 810

Vážení zákazníci,
Využijte služeb informační linky. Na této lince Vám naši pracovníci zodpoví otázky týkající se námi prodávaných
výrobkú. V případě potřeby Vám pomúžeme se záručním nebo pozáručním servisem.
Hovorné je účtováno poplatkem za místní hovory. Platí pro celé území ČR .

LG čierna a biela technika

informácie v priloženom dokumente TU

LG Mobilné telefóny

Adresy servisných stredísk nájdete TU.

Optické mechaniky je nutné reklamovať v eD system Slovakia s.r.o.

LOGITECH SERVIS http://www.edsystem.sk/OTH/files_akcie/logitech_rma.pdf

LOGITECH-LABTEC

Presný pracovný postup RMA výrobkov Logitech a Labtec získate:
http://rma.fixit-service.com

V prípade akýchkoľvek problémov s reklamáciami Logitech / Labtec do servisných stredísk kontaktujte:
logitech@fixit-service.com

MICROSOFT PODPORA

MICROSOFT OEM PRODUKTY

/microsoft-technicka-podpora-microsoft/article-5345

MICROSOFT XBOX SERVIS

MICROSOFT XBOX

p>http://www.xbox.com/sk-SK/support/contact/

MIO SERVIS

MIO

zákaznik sa zaregistruje na stránke http://service.mio-tech.com (podrobný návod registrácie je nižšie). Registráciou sa stane členom Mio klubu, z čoho mu vyplývaju určité výhody ako info o novinkách, upgrade máp a pod.)

- zákaznik vyplní cez internet "žiadosť o opravu"
- prepravná spoločnosť DPD vyzdvihne prístroj na adrese, ktoru zadá zákaznik a takisto opravený zašle na adresu, ktorú vyplní zákazník pri žiadosti o opravu
- všetky náklady spojené s oprávnenou reklamáciou znáša spoločnosť Mio Technology

MOTOROLA SERVIS

MOTOROLA

Reklamovaný tovar treba dodať s priloženým záručným listom a dokladom o predaji.

Servis:
PPI-ETC SLOVAKIA, s.r.o.
Dvojkrížna 47
820 13 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 4641404 - 6
Fax.:+421 2 45522308
mail: servis@ppi-etc.sk
hodiny: pondelok až piatok 9:00 - 17:00 Pre prijatie záručnej reklamácie je nutné priložiť potvrdený záručný list pečiatkou dílera!

MOULINEX SERVIS

MOULINEX

Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis

Spojová 19
974 04 Banská Bystrica
+421905944719
+421484135535
+421484135521
elspo@slovanet.sk

Eva Kašová-ELP

Predmestská č.55
010 01 Žilina
+4210908 927586, 00421904 484375
+421417232641
+421417248286
elp-evakasova@pobox.sk

LASER Komárno, spol. s r. o.

Mesačná 20
945 01 Komárno
+421 905 602 292
+421 35 77 02 688
+421 35 77 02 688
servis@laser-kn.sk

Július Marton , MARTON-SERVIS

Baštová 47/B
080 01 Prešov
+421907137334
+421517723487
+421517582441
martonservis@nextra.sk

Julius Marton, MARTON-SERVIS

Hlinkova 21
040 01 Košice
+421 905 759 428
+421556337921
+421556337921
servismarton@nextra.sk

PANAX F.C.S., spol. s.r.o.

Kopčianska 16
852 21 Bratislava
+421903509582
+421 2 63 53 10 14
+421 2 63 53 10 15
zaickova@zppanax.sk

Eson spol. s r.o.

Železničná 7281/16A
911 01 Trenčín
+421907664295
+421326586385
+421326856385
eson@stonline.sk

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Kollárova 9
91701 Trnava
+421903628642
+421335502078
ervoservis@gmail.com

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Čermáňske nám. 11
949 01 Nitra
+421911628643
ervoservis.nitra@gmail.com

Hospol elektro, s.r.o.

Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
+421244887124
hospol@hospol.sk


MSI SERVIS (Notebooky a PC)

MSI (notebooky a počítače)

Reklamáciu je možné uplatniť tromi spôsobmi:

Prepravu do i zo servisného strediska zaisťuje UPS formou "free pick-up and delivery" -
UPS produkt zadrma vyzdvihne u zákazníka a po oprave aj zadrmo doručí

Adresa servisu:

MSI Polska Sp. z o. o.
ul. Magazynowa 1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce, PolandNAVIGON SERVIS

Navigon

Koncom júla 2011 došlo k dohode o akvizícii firmy Navigon americkým výrobcom GARMIN. Vzhľadom na zmenu stratégie spoločnosti Navigon ohľadne distribúcie a servisu, sa spoločnosť Navigon rozhodla centralizovať svoje servisné stredisko. Z toho dôvodu všetky reklamácia, ktoré budú po tomto termíne zaslané do servisného strediska LC Trading s.r.o., budú automaticky zaslané späť zákazníkovi na jeho náklady ! ! !

Navigon bude riešiť všetky nové reklamácie spôsobom „Door to door“, čiže zákazník si emailom, prípadne telefonicky objedná zvoz reklamácie, následne bude prístroj vyzdvihnutý kuriérom a zaslaný do nemeckého servisu Navigon.

Pre objednávanie reklamácií je zriadený e-mail support.cz@garmin.com, prípadne česká telefonická linka: +420-2-28882061, kam sa dovoláte v pracovných dňoch Po-Pia medzi 10:00 – 18:00. (Cena hovoru je spoplatnená ako zahraničný hovor do ČR, v závislosti od cenníka daného operátora).

Pre žiadosť o reklamáciu môžete do e-mailu uviesť nasledujúce údaje:
Chcel by som reklamovať prístroj:
Model: Navigon XXXX SN: (seriálové číslo uvedené na výrobku alebo obale)
Závada: (podrobný popis závady)
Dátum predaja: (treba priložiť kópiu nákupného dokladu)
Kontakt: (Meno, Priezvisko, Adresa, E-mail, Telefón)

Dôležité upozornenie: Ak sa na prístroji vyskytne závada, ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením, prípadne neoficiálnym softvérovým zásahom, alebo nebude doložený platný doklad o záruke, bude následne celý servisný zásah spoplatnený spolu s nákladmi na prepravu. Cena za diagnostiku mimozáručnej závady je približne 50 € s DPH.

NEC SERVIS

NEC

Je potrebné kontaktovať dispečing servisného strediska
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. Tř.T.Bati 5267, 762 02 Zlín, ČR
ktoré zabezpečí zvoz, opravu a následné doručenie produktu na svoje náklady.

Tel: +420 577 213 151
Mail: computer-dispecink@impromat.cz

NIKON SERVIS

NIKON

Kontakty Slovenská republika

Zberňa servisných zákaziek pre Slovenskú republiku
POZOR, zmena adresy!
Zberňa servisných zákaziek pre Slovenskú republiku je zmluvne zaistená firmou:

PENTA SK s.r.o.
Hradská 3G
821 09 Bratislava
tel.: +421 240 202 551
email: nikon@pentask.sk
web: www.pentask.sk

Zákazky sú prijímané osobne aj prepravnou službou.
Otváracia doba:
Po - Čt 8:30 - 17:00
Pá 8:30 - 16:00

NOKIA SERVIS

NOKIA

Autotel

Vajnorska 47

83103 Bratislava

Tel:0905709000,0903709000

Nokia

Aupark

Einsteinova

Bratislava

0902/655555, 0915/700700

OKI SERVIS

OKI tlačiarne

Informačná Technika, Odeska 37, Bratislava, tel. 54647321

OLYMPUS SERVIS

OLYMPUS

OLYMPUS Sk, s.r.o.
Slovnaftská 102
82 105 Bratislava

Na tejto adrese je aj servis Spotrebného tovaru ( fotoaparáty, záznamníky...):

otváracie hodiny: pon.-pia. 9.00 - 17.00
tel.. 02 / 49 20 94 11
fax. 02 / 44 45 76 35

info@olympus.sk

PACKARD BELL SERVIS

PACKARD BELL

Napíšte nám

Packard Bell
Na Hřebenech II 1718/10
140 00, Praha 4
Czech Republic
http://www.packardbell.com

Technické otázky
Pokiaľ potrebujete tecchnickú podporu k produktom Packard Bell. Zavolajte na toto telefónne číslo: Tel: 531027774
service_brno@packardbell.com

Service center address:
CTPark Brno
Turanka 110
627 00 Brno-Slatina
Czech Republic


Servisné centrum Packard Bell
V případě poruchy Vašeho produktu Packard Bell můžete nahlásit opravu telefonicky na níže uvedeném čísle, v pracovních dnech mezi 8:00 a 17:00

Při telefonickém nahlášení opravy mějte, prosím, připraveno sériové číslo produktu a pokud je produkt v záruce, tak též nákupní doklad. Náš operátor Vás bude informovat o dalším postupu.

Nebude-li se na poruchu vztahovat záruka, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Pokud nebudete v takovém případě požadovat nezáruční placenou opravu, tak Vám zašleme produkt bezplatně zpět. Budete-li mít zájem o provedení opravy jako placené nezáruční, připravíme pro Vás cenovou nabídku. V případě jejího odmítnutí Vám bude účtována diagnostika a doprava, v částce nepřevyšující 800 Kč vč. DPH. U starších modelů, které se již nevyrábí, platí tato cenová nabídka v případě, že lze zajistit náhradní díly. Pokud bychom nebyli schopni zajistit náhradní díly, nebudou Vám účtovány žádné poplatky.

Před zasláním notebooku/PC do servisu se prosím ujistěte, že se nejedná o softwarový problém. Pro vyloučení softwarového problému Vám zdvořile doporučujeme zálohovat data a provést obnovu systému do původního továrního nastavení . V případě, že se jedná o softwarový problém nebo o jiný problém vyžadující obnovu systému, provedeme obnovu systému do původního stavu po zakoupení počítače. Zdvořile upozorňujeme, že v případě obnovy systému ztratíte data uložená na HD.

Servisní středisko není technicky ani personálně zařízeno pro osobní vyzvednutí produktů. Proto není možné produkt vyzvednout po opravě osobně. I zákazníkům z Brna a okolí bude jejich produkt po opravě doručen na místo, které sami určí.

Kontaktný telefón Call Centrum: +4212 49207070


Adresa:
Servisní centrum Packard Bell,
CTPark Brno
Tuřanka 110
627 00 Brno-Slatina
service_brno@packardbell.com

PANASONIC SERVIS

PANASONIC Telekomunikačná technika

 • FaxCOPY, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, Tel.: 02/ 4341 3800, 0820-111 010, Fax: 02/ 4341 3798, e-mail: faxcopy@faxcopy.sk

 • INTEC Plus, spol. s r.o., Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava, Tel.: 02/ 5341 1372, Fax: 02/ 5341 3496, e-mail: intecpl@intecpl.skPANASONIC Spotrebná elektronika

 • Avpro, s.r.o., Budovateľská 23, 821 08 Bratislava, Tel.: 02 / 5557 2310, 0908 786 457, Fax: 02 / 5564 2772, servis@avpro.sk

PANASONIC ostatné

Uvedené na záručných listoch obdržaných pri kúpe tovaru

PHILIPS SERVIS

PHILIPS monitory

Monitory Philips servisuje firma Asupport, s.r.o.

Námestie Slobody 10
811 06 Bratislava

Tel: +421 2 5262 6557
Tel: +421 2 5262 6558
Fax: +421 2 5262 6559
asupport@asupport.sk

Otváracia doba

Pondelok až štvrtok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00
Piatok
9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00

Monitory Philips servisuje firma Datalan,

Púchovská 8, 831 06 Bratislava. Zvoz ZDARMA zabezpečuje po telefonickej objednávke kuriér firmy DATALAN, treba telefonicky objednať u p. Kučeráka, tel.: 02 / 4920 7155 alebo je možné zaslať výrobok na vlastné náklady do firmy DATALAN v Bratislave alebo odovzdať na ktorejkoľvek pobočke

www: http://www.datalan.sk/strediska-outsourcingu-a-autorizovaneho-servisu/10101s.

e-mail: servis@datalan.sk

DATALAN

Stredisko outsourcingu a autorizovaného servisu

Púchovská 8

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 49 20 71 55

Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

Kapitulská 12

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 415 39 33

Fax: +421 48 415 39 35
datalanbb@datalan.sk

Pobočka Košice

Popradská 68

040 01 Košice

Tel.: +421 55 640 51 90

+421 55 640 52 46

Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk

Pobočka Žilina

Dolné Rudiny 3

010 01 Žilina

Tel.: +421 41 500 62 30

Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk

Pobočka Poprad

Námestie sv. Egídia 40/57

058 01 Poprad

Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk


PHILIPS PC repro, kamery, telefóny, audio/video

PHILIPS PC

TWIS
Kalinčiakova31
83 104,Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 -2 - 44 45 85 14, 44 37 29 00
fax:+421 - 2 - 44 45 85 13
e-mail: twis@twis.sk ak sa nepodarí produkt vymaniť, treba kontaktovať Philips, kontaktná osoba vo Philipse Michal Ochotnicky, michal.ochotnicky@philips.com
tel.:20666144

PHILIPS ostatné

Uvedené na záručných listoch obdržaných pri kúpe tovaru

ROWENTA SERVIS

ROWENTA

Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis

Spojová 19
974 04 Banská Bystrica
+421905944719
+421484135535
+421484135521
elspo@slovanet.sk

Eva Kašová-ELP

Predmestská č.55
010 01 Žilina
+4210908 927586, 00421904 484375
+421417232641
+421417248286
elp-evakasova@pobox.sk

LASER Komárno, spol. s r. o.

Mesačná 20
945 01 Komárno
+421 905 602 292
+421 35 77 02 688
+421 35 77 02 688
servis@laser-kn.sk

Július Marton , MARTON-SERVIS

Baštová 47/B
080 01 Prešov
+421907137334
+421517723487
+421517582441
martonservis@nextra.sk

Julius Marton, MARTON-SERVIS

Hlinkova 21
040 01 Košice
+421 905 759 428
+421556337921
+421556337921
servismarton@nextra.sk

PANAX F.C.S., spol. s.r.o.

Kopčianska 16
852 21 Bratislava
+421903509582
+421 2 63 53 10 14
+421 2 63 53 10 15
zaickova@zppanax.sk

Eson spol. s r.o.

Železničná 7281/16A
911 01 Trenčín
+421907664295
+421326586385
+421326856385
eson@stonline.sk

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Kollárova 9
91701 Trnava
+421903628642
+421335502078
ervoservis@gmail.com

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Čermáňske nám. 11
949 01 Nitra
+421911628643
ervoservis.nitra@gmail.com

Hospol elektro, s.r.o.

Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
+421244887124
hospol@hospol.sk


SAMSUNG SERVIS

SAMSUNG mobilné telefóny

zariadenie je nutné odoslať s požiadavkou predajcu na servis/diagnostiku/predpredajnú opravu/odstúpenie od zmluvy, je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady.

V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

Zariadenie treba pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - objednať si kuriéra prepravnej spoločnosti UPS (tel. číslo 16877) a na náklady príjemcu (teda PPI-ETC Slovakia s.r.o.) odoslať do servisu.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

GSM - 0903/701802, servis@ppi-etc.sk

adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je

PPI-ETC Slovakia s.r.o.

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava


SAMSUNG monitory

Vadné zariadenie je potrebné pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - kontaktovať servisné stredisko PPI-ETC Slovakia s.r.o. na mailovej adrese samsung.av@ppi-etc.sk - odoslať výrobné číslo,model a typ zariadenia.Je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady. V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

Telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

IT/TV/AV - 0903/701803, samsung.ba@ppi-etc.sk

adresa pre odoslanie zariadenia do servisu je:

PPI-ETC Slovakia s.r.o.

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava

TV-AV Elektronic spol. s r.o.
Hviezdoslavova 9
010 01 Žilina
tel.č.: 041/ 5626061
fax: 041/ 5623915
e-mail: tvav@tvav.sk
url: www.tvav.sk

otváracie hodiny: po-ut, štv-pia 8:00-11:30 12:30-16:30
str 10:00-11:30 12:30-18:00

alebo

T.V.A. servis, spol. s r. o.
Južná trieda 48/D
040 01 Košice
tel.č.: 055/ 63 385 01, 63 381 35
fax: 055/ 63 236 49
e-mail: tvaservis@tvaservis.sk
url: www.tvaservis.sk

otváracie hodiny: po - pia 9:00-12:00 13:00-17:00

Tovar sa posiela na náklady príjemcu (UPS)
SAMSUNG tablety, mobilné telefóny, fotoaparát GALAXY CAMERA,

zariadenie je nutné odoslať s požiadavkou predajcu na servis/diagnostiku/predpredajnú opravu/odstúpenie od zmluvy, je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady.

V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

Zariadenie treba pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - objednať si kuriéra prepravnej spoločnosti UPS (tel. číslo 16877) a na náklady príjemcu (teda PPI-ETC Slovakia s.r.o.) odoslať do servisu.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

GSM - 0903/701802, servis@ppi-etc.sk

adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je

PPI-ETC Slovakia s.r.o.

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava


SAMSUNG
notebooky,tlačiarne,kopírky,faxy

zariadenie pripraviť na prepravu - zabaliť a ochrániť proti poškodeniu pri preprave - kontaktovať servisné stredisko PPI-ETC Slovakia s.r.o. na mailovej adrese samsung.av@ppi-etc.sk - odoslať výrobné číslo,model a typ zariadenia.Je potrebné riadne špecifikovať vadu od zákazníka, prípadne uviesť telefónne číslo na zákazníka pre konzultáciu navodenia závady. V prípade záručnej opravy doložiť doklad preukazujúci záruku.

V prípade nezáručnej / platenej opravy bude zariadenie zo servisu vrátené na dobierku späť predajcovi po vopred odsúhlasenom cenovom návrhu.

V prípade zistenia nezhody je nutné túto skutočnosť oznámiť servisu do 24hodín od doručenia.

telefocky/mailom sa vie zákazník informovať na telefónnom čísle / maily

IT/TV/AV - 0903/701803, samsung.ba@ppi-etc.sk

adresa pre odoslanie zariadenie k nám do servisu je

PPI-ETC Slovakia s.r.o.

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
SAMSUNG - spotrebná elektronika

http://www.samsung.com/sk/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATIONSCOTT SERVIS

SCOTT

Servisne stredisko LC Trading s.r.o.

LC Trading
Bratislavska 45
917 02 Trnava

Michal Hornak, servisny technik
Hornak@lctrading.sk
Dir. link: 033/2933108
Fax: 033/2933107

w ww.lctrading.sk

SONY SERVIS

SONY ERICSSON

servisné stredisko pre mobilné telefóny a príslušenstvo značky Sony-Ericsson:

AUTOTEL, Vajnorská ul. 127 (oproti POLUSu), 83104 Bratislava, Tel.: 02 / 4445 2222, sonyericsson@autotel.sk, www.autotel.sk


SONY Playstation, PSP

 1. Reklamace výrobků budou prováděny prostřednictvím obchodů Vašich maloobchodních partnerů.

 1. V případě reklamace se koncoví uživatelé/zákaznící budou obracet na maloobchodní prodejny kde produkty zakoupili.

 1. Příslušná maloobchodní prodejna následně zažádá e-mailem o svoz reklamovaných produktů na těchto e-mailových adresách info@sony-servis.cz , transport@sony-servis.cz (dostatečné je zaslat jeden e-mail zároveň na obě adresy).

Do výše uvedného e-mailu je třeba přiložit 2 dokumenty: kopii pokladního dokladu a kopii dodavatelské faktury od distributora, který se k dané reklamaci vztahuje. Stejné 2 dokumenty je třeba vložit do balení, které bude následně svezeno. Vše je důležité pořádně zabalit a zásilku označit jako KŘEHKÉ.

 1. Servisní centrum v Praze objedná přepravu prostřednictvím společnosti DPD a po opravě bude přístroj na stejnou adresu zaslán zpět.

Kontakt na Servisní centrum, telefon +420 272 650 240, Lucie Barešová, Michal Pázler.


SONY ostatné

Uvedené na záručných listoch obdržaných pri kúpe tovaru


SONY digitálna technika a iné

Avpro, s.r.o., Budovateľská 23, 821 08 Bratislava, Tel.: 02 / 5557 2310, 0908 786 457, Fax: 02 / 5564 2772, servis@avpro.sk

sony,panasonic spotrebna elektronika


http://support.sony-europe.com/repair/asc/asc.aspx?site=odw_sk_SK

http://www.sony.sk/res/attachment/file/68/1082027543768.pdf
Sony VAIO

2 roky záruky! Ako majitelia notebookov VAIO získate v rámci zárucných podmienok zdarma technickú podporu a opravu po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia notebooku.
VAIO zákaznícke centrum
Kontaktujte naše európske zákaznícke centrum VAIO-Link. Na tejto linke získate kvalitnú technickú pomoc a podporu alebo si môžete dohodnút prípadnú opravu zariadenia.
Budete komunikovat priamo s odborne vyškoleným personálom

• rýchle riešenie problémov

• váš agent vás bude informovať o každej zmene stavu vašej požiadavky formou SMS správy alebo e-mailu.

Kontaktujte naše zákaznícke centrum na: www.VAIO-Link.com alebo na telefónnom čísle: +421 55 230 28 01
VAIO európske zákaznícke centrum ohodnotené ocenením za kvalitnú podporu
VIRS (VAIO International Repair Service)
VAIO poskytuje u vybraných notebookov bezplatnú opravu notebooku vo všetkých dôležitých svetových destináciách pocas obdobia dvoch rokov platnosti štandardnej záruky. Viac informácií získate na www.VAIO-Link.com.

 1. 1. ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS SONY VAIO

  VAIO-Link

  Kontaktujte naše európske zákaznícke stredisko VAIO na tel. +421 55 230 28 01.

  Tu budete mať k dispozícii ocenenú technickú podporu v slovenčine a pravidelne aktualizované informácie o priebehu opravy. Budete komunikovať s vaším servisným agentom VAIO.

  Tím skúsených pracovníkov je pripravený riešiť vaše problémy. Kontaktujte ich na www.VAIO-Link.com

 2. 2. DOA A POZÁRUČNÍ SERVIS

  Avpro, s.r.o.
  Budovatelska 23

  82108 Bratislava

  Slovensko

  tel. +421 255642771, +421 255642773, +421 908786457

servis@avpro.sk

Príjem opráv ve všední dny: 9:00 – 17:00 hod.

 1. 3. VAIO INTERNATIONAL REPAIR SERVICE

  Pre vybrané modely VAIO máte aj v niektorých krajinách mimo EU k dispozícii opravu hardvéru zadarmo. Ďalšie informácie získate na stránkach:

  http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/contacts/virs.aspx

TEFAL SERVIS

TEFAL

Viliam Šlank - ELSPO Elektroplyn servis

Spojová 19
974 04 Banská Bystrica
+421905944719
+421484135535
+421484135521
elspo@slovanet.sk

Eva Kašová-ELP

Predmestská č.55
010 01 Žilina
+4210908 927586, 00421904 484375
+421417232641
+421417248286
elp-evakasova@pobox.sk

LASER Komárno, spol. s r. o.

Mesačná 20
945 01 Komárno
+421 905 602 292
+421 35 77 02 688
+421 35 77 02 688
servis@laser-kn.sk

Július Marton , MARTON-SERVIS

Baštová 47/B
080 01 Prešov
+421907137334
+421517723487
+421517582441
martonservis@nextra.sk

Julius Marton, MARTON-SERVIS

Hlinkova 21
040 01 Košice
+421 905 759 428
+421556337921
+421556337921
servismarton@nextra.sk

PANAX F.C.S., spol. s.r.o.

Kopčianska 16
852 21 Bratislava
+421903509582
+421 2 63 53 10 14
+421 2 63 53 10 15
zaickova@zppanax.sk

Eson spol. s r.o.

Železničná 7281/16A
911 01 Trenčín
+421907664295
+421326586385
+421326856385
eson@stonline.sk

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Kollárova 9
91701 Trnava
+421903628642
+421335502078
ervoservis@gmail.com

ERVO SERVIS spol. s r.o.

Čermáňske nám. 11
949 01 Nitra
+421911628643
ervoservis.nitra@gmail.com

Hospol elektro, s.r.o.

Rustaveliho 7
831 06 Bratislava
+421244887124
hospol@hospol.sk


TOM TOM SERVIS

<h3>TOM TOM</h3>

Manuál k nahláseniu reklamácie prístroja TomTom

1. Na webstránke http://www.tomtom.com si zvoľte CZ lokalizáciu

2. Zaregistrujte sa - v pravo hore je "vytvoriť účet"

3. Zavolajte na číslo +420 239000491

4. Operátorovi nadiktujete sériové číslo zariadenia (SN:) a e-mail, na ktorý ste registrovali vaše zariadenie, popíšete závadu.

5. Do 15 min sa Vám v menu moje opravy vytvori nová RMA a do emailu Vám zašlú štítok UPS, ten vytlačíte a nalepíte na krabicu s reklamovým prístrojom

6. Zavoláte kuriéra (predvoľba Vášho mesta) + tel. číslo: 16 877

Najčastejšie závady a možnosť ich odstránenia býva popísaná i v sekcii „Podpora“

Nájdete tam napríklad:

-návod na inštaláciu aktualizácie

-informácie ohľadne služby „My TomTom“ pre jednoduchú aktualizáciu prístroja

-informácie o opravách softwaru – napr. na odstránenie chyby príjmu signálu v novej sérii a pod..

-užívateľské príručky

TOPCOM SERVIS

TOPCOM

Servisne stredisko LC Trading s.r.o.

LC Trading
Bratislavska 45
917 02 Trnava

Michal Hornak, servisny technik
Hornak@lctrading.sk
Dir. link: 033/2933108
Fax: 033/2933107

www.lctrading.sk

Topcom reklamačný protokol

V prípade, že obdržíte zo servisu Návrh na dobropis, pošlite ho prosím na adresu: gcichova@edsystem.sk

TOSHIBA SERVIS

TOSHIBA

Servisné strediská

Bratislava

SWISS, spol. s r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava-Petržalka, Tel.: +421 2 67202080, Fax.: +421 2 67202081, e-mail: kmet@swisshp.sk,
URL: www.swisshp.sk

SWISS, spol. s r.o., Gemerská 3, 04011, Košice, Tel:055/7894358-9, Fax: 055/7894360, kontakt serviske@swisshp.sk
SWISS, spol. s r.o., Hurbanova 6 - areál SPŠ J. Murgaša, 974 01 Banská Bystrica, Tel. č.: 048 / 415 1768, Fax č.: 048 / 415 1769 servisbb@swisshp.sk


podmienky posudzovania toshiba dielov

XEROX SERVIS

XEROX

Farebné tlačiarne A4 / A3 a farebné multifunkčné zariadenia A4

PS Products spol. s r.o.
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava
tel.: 02/6428 5126; fax: 02/6428 5127; servis@phaser.sk

Čiernobiele multifunkčné zariadenia A3 a farebné multifunkčné zariadenia A3

Zoznam partnerov na adrese: http://www.xerox.sk/servisna-podpora/servisny-dispecing.html
V prípade, že Xerox kompatibilný toner alebo atrament poškodí zákazníkovi tlačiareň, prosím volajte Xerox - hotline:
tel.č.: +420 721 390 911.

http://www.xerox.cz/spotrebni-material/kompatibilni-naplne/servis-a-reklamace.html

Spotrebný materiál Xerox sa reklamuje priamo u predajcu.

ZTE SERVIS

ZTE

Prosím poslať vadný produkt so zaručným listom alebo dokladom o zakupení na adresu Inoteska. Náklady spojené s dopravou uhrádza servisné centrum Inoteska, prosím objednajte UPS na konto Inoteska s.r.o.

After sales company in Slovakia:

INOTESKA s.r.o.
Podturen Roven 221
03301 Liptovsky Hradok

Kontakt:
PODOLAN Juraj
Juraj.PODOLAN@INOTESKA.sk
mob: 0903-519-909

WOLF Pavel
mrkt & sales
p.wolf@INOTESKA.sk
mob: 0903-800-133

Pozor, zariadenia ZTE libra treba posielat na servis priamo do eD system Slovakia s.r.o.